HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
9 augusti 2011
Konsumentmärkning av små vindkraftverk
IEA Wind har på sin webbplats publicerat den "Recommended Practice" för konsumentmärkning av små vindkraftverk, som TEROC arbetat med att ta fram. Vår förhoppning är att denna metod ska bli använd världen över och bidra till en bättre utveckling av småskalig vindkraft.

Läs mer på www.ieawind.org och i vår Kunskapsbank om vindkraft och hybridsystem.
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum