HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
15 mars 2016
TEROC deltar i India Smart Grid Week
För att nå ut med våra lösningar inom förnybar energi där de kan komma till nytta för många deltar TEROC i India Smart Grid Week den 15-19 mars 2016, i den svenska montern. För mer information, kontakta gärna vår marknadsföringskonsult Simon J. Paul, tel +91 8800978189 (mobil).
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum