HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
Om
Om oss

TEROC AB är ett företag med kontor i Odensvi utanför Köping. Vi arbetar huvudsakligen som tekniska konsulter inom:
  • Vindkraft och hybridsystem
  • Betong- och byggnadsteknik
Vi har hög kompetens inom ovanstående områden och ett nätverk av samarbetspartners. Genom att kombinera vår kompetens inom olika områden kan vi uppnå synergieffekter, t.ex. vid utveckling av fundament för vindkraftverk. Vi har också ett universellt system för insamling och övervakning av mätdata, som är användbart i många olika tillämpningar.

Företaget ägs och drivs av familjen Ruin. Vissa projekt bedrivs också i våra dotterbolag eller delägda projektbolag.

System som levererats av TEROC finns idag i drift i Sverige, Bolivia, Somalia, Filippinerna, Kenya och Norge (inklusive Svalbard).


TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum