HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
Vindkraft & hybridsystem
Vindkraft och hybridsystem

Vindmätningar vid TångböleflätetVi har en gedigen erfarenhet av vindkraft och hybridsystem, där vi arbetar med konsultverksamhet, egen projektering och produktutveckling.

Fotot till höger är från en av vindmätningarna vi gjort. Vi kan bland annat erbjuda kompletta lösningar för vindmätningar, inklusive webbportal och analys. Även på andra områden, såsom konstruktion av vindkraftverk, har vi en djup teknisk kunskap. Vår personal har arbetat med vindkraftverk med en märkeffekt från 100 W till 3 MW.

I hybridsystem kombinerar vi olika genereringstekniker, såsom vindkraftverk och dieselkraftverk för att skapa ett vind-diesel-system. Dessa system används på avlägsna platser utan elnätsanslutning och på platser där elnätet inte är tillförlitligt. Inom TEROC har vi troligen Sveriges största erfarenhet av framgångsrika hybridsystem. Baserat på detta har vi utvecklat ett unikt modulsystem, kallat TEROC Independent Power (TIP), som kan användas för en stor bredd av tillämpningar eftersom det omfattar generering, lagring och distribution av el. Ofta utför vi först en förstudie och erbjuder sedan en komplett lösning, installation av systemet, tillhandahåller utbildning, fjärrövervakning och support för underhåll.

TIP kan användas för system med vindkraft, solceller, småskalig vattenkraft, dieselaggregat, batterier, bränsleceller, vattenpumpning/avsaltning, laststyrning och automatisk mätaravläsning.

Fördelarna med våra hybridsystem är framför allt mindre miljöpåverkan, bättre ekonomi, försörjningstrygghet och möjligheter till större samhällsnytta.

Se vår sida (på engelska) för nedladdning av programvara för en del av den fria mjukvara vi har utvecklat »

Läs mer i Kunskapsbanken om Vindkraft och hybridsystem »

Kontakt
Sven Ruin
mobil: +46 70 22 98 678


TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum