HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
Mät- och övervakningssystem
Mät- och övervakningssystem för geoteknik och grundläggning

I geoteknik och grundläggning kan det finnas många osäkra parametrar. Mätningar av krafter och rörelser gör ofta att osäkerheterna kan minskas och att en säkrare och mer ekonomisk lösning kan utföras. Övervakning gör att systemet kan larma, ex.vis till mobiltelefon, vid överskridande av gränsvärden såsom för höga grundvattentryck eller staglaster.

TEROC erbjuder komplett assistans med mätningar och övervakning, från idé till levererade mätdata och analys. Vi kan t.ex. mäta horisontalrörelser i mark med inklinometer, antingen med manuella eller automatiserade system. Resultaten kan presenteras på vår webbportal.

En annan tjänst är provbelastningar av stag och pålar, med automatiserade mätsystem. Att använda ett automatiserat system säkerställer kvalitén i provbelastningen. Diagrammet nedan är ett exempel på provbelastning av jordstag med automatiserat mätsystem.

Tillbaka till huvudsidan om Geoteknik och grundläggning »

Kontakt
Magnus Ruin
tel: 08-650 37 82
mobil: 070-375 37 82


TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum