HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
15 november 2010
Vindkraftverk i Lunger
TEROC har gjort en principöverenskommelse med Byggnadsfirman Lund AB i Arboga om att de övertar det vindkraftprojekt som TEROC utvecklat vid Lunger i Arboga kommun. Bygglov finns att på platsen bygga ett vindkraftverk med högst 1 MW effekt. Avsikten är att vindkraftverket reses i oktober 2011. TEROC kommer att medverka som projektledare och avser även utveckla en ny typ av fundament för platsen, som gör att vindkraftverket får en högre navhöjd än annars, och därmed kan fånga mer vind.

Byggnadsfirman Lund kommer genom vindkraftverket att kunna täcka en stor del av sin elförbrukning med förnybar, egenproducerad el. Jämfört med kraftverk som ligger på längre avstånd från förbrukningen minskar också överföringsförlusterna i elnätet.
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum