HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
4 oktober 2012
TEROC deltar i Green IT Award
FN har lanserat 2012 som "International Year of Sustainable Energy for All". Vad kan då vara mer passande än att TEROC deltar i Green IT Award med sitt öppna och modulära system för småskalig elgenerering och energieffektivisering? Vi har skapat ett system för smarta elnät, där vi börjat "underifrån" för att möta behoven där de är som störst - där elnät saknas eller är otillförlitligt. Över en miljard människor lever under sådana förhållanden. Genom våra moduler kan man på ett enkelt och säkert sätt bygga ut småskalig elgenerering (ex.vis solceller och vindkraft) och skapa självständig elförsörjning eller backup-lösningar. Styrning, dataloggning och fjärrövervakning ingår i det öppna systemet.

Information om tävlingen finns på www.greenitaward.se
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum