HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
7 mars 2013
TEROC hjälper kyrka med energieffektivisering
Energikostnader brukar vara en stor utgift för kyrkor, samtidigt som inomhusklimatet är viktigt. Tunadalskyrkan i Köping hade tidigare också problem med att att elförbrukningen ibland var så hög att säkringar kunde lösa ut vid olämpliga tillfällen. TEROC har hjälpt till att lösa problemet där genom att installera ett system för visualisering av elförbrukningen, se över elsystemet och minska elförbrukningen, främst genom utbyte av glödlampor till LED. Efter ett års drift av visualiseringen kan man nu konstatera att åtgärderna fungerar bra.

Kyrkan planerar gå vidare med fler energieffektiviseringsåtgärder och överväger att installera solceller, vilket TEROCs system redan är förberett för. Det flexibla och öppna systemet gör det lätt att i framtiden även integrera fjärrövervakning, schemalagd värmestyrning och mätningar av temperatur och luftfuktighet, för att nämna några exempel.Bilden ovan visar ett exempel på visualiseringen av elförbrukningen. Till skillnad från vissa liknande system, kan TEROCs system mäta både elförbrukning och eventuell elgenerering från t.ex. solceller eller småskalig vindkraft. Dessutom mäts strömmarna per fas, vilket är av betydelse för att undvika att säkringar löser ut i onödan. Skulle en säkring ändå lösa ut eller ett elavbrott inträffa, säkerställer ett NiMH-batteri att man ändå kan se vad som hände.

För mer information om Tunadalskyrkan, se www.tunadalskyrkan.se
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum