HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
19 juni 2013
Utformning av fundament till vindkraftverk
TEROC har erhållit ett uppdrag att utforma fundament för ett vindkraftverk på 10 kW, som kommer byggas på Glava Energy Center. I uppdraget ingår bland annat lastberäkning enligt IEC 61400-2.

Sedan tidigare medverkar TEROC också i vindmätningar som sker i Glava. Vi var med från början i projektet, bland annat med specifikation och resning av masten. Mätningarna loggas via en webbaserad lösning från TEROC, som gör att mätdata sparas på ett säkert sätt och är lätta att tillgå och analysera. Datatillgängligheten har hittills varit 100 % sedan starten.

För mer information om Glava Energy Center, se www.glavaenergycenter.se
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum