HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
16 december 2013
Nytt mätsystem i Brasilien
TEROC har i samarbete med KTH i Stockholm och den brasilianska organisationen IDEAAS genomfört ett projekt kallat Samarbetsbygge och förstudie för utökad användning av småskalig förnybar elgenerering i Brasilien. Projektet har fått stöd av Vinnova och har även involverat flera andra aktörer i Brasilien. Som en del av projektet har ett mätsystem från TEROC installerats vid IDEAAS "Center for Learning on Renewable Energy and Decentralized Generation" i delstaten Rio Grande do Sul. Mätvärden samlas in och presenteras av TEROCs webbaserade system TWEB. Data finns tillgängliga för allmänheten på denna länk (fungerar endast härifrån och kan i vissa fall blockeras av brandvägg). Där kan man klicka på "IDEAAS CFL" och därefter "Weather" för att se data från väderstationen.

Uppdatering 2015-11-11: Data finns inte längre tillgängliga på länken ovan, eftersom mätningarna har upphört. Kontakta oss om du är intresserad av att få tillgång till lagrade data.


Montage av väderstationen, som sitter på 8 m höjd över mark (högst upp på röret).
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum