HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
23 mars 2015
Ny produkt för laddning av mobiltelefoner etc
För bland annat Afrika har vi tagit fram en utrustning, som möjliggör samtidig laddning av ett stort antal mobiltelefoner eller liknade enheter från exempelvis en solpanel, cykelgenerator eller kombination av dessa. En speciell fördel är att inget batteri behövs (utöver i batterierna i mobiltelefonerna), vilket gör utrustningen lättare och tåligare.

Projektet är ett samarbete med Solarit AB, som deltagit i utvecklingen av produkten, och Light Up Somalia (Iftiimso), som nu provar ut prototypen i Somalia. Vi avser återkomma med mer information om detta.

TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum