HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
13 maj 2015
Styrsystem för att undvika skuggproblem
Vindkraftverk kan ge upphov till skuggor, som kan vara störande, exempelvis vid närbelägna byggnader. Då bladen roterar kan en stroboskopliknande effekt uppstå innanför fönster som drabbas av detta. Stora vindkraftverk, som har sofistikerade styrsystem, kan ha möjligheter att stanna automatiskt vid de tillfällen då detta kan vara ett problem. Små vindkraftverk brukar vara enklare uppbyggda och har fram till nu saknat sådana möjligheter.

TEROC har nyligen tagit fram ett styrsystem för detta ändamål, som används av InnoVentum för ett litet vindkraftverk de installerat på Blekinge Tekniska Högskola. Stoppvillkoren kan enkelt konfigureras och funktionen kan fjärrövervakas.

TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum