HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
10 augusti 2017
Samkörning med utrustning från Ferroamp
Under sommaren har TEROC i projektet Hus Utan Sladd förbättrat samkörningen av det övergripande styrsystem som TEROC tagit fram med den banbrytande kraftelektroniken från Ferroamp. Våra utrustningar kommunicerar nu direkt med varandra.

Detta gör att vi även för andra kunder har möjlighet att på ett optimalt sätt integrera sådana system, både för elsystem som har elnätsanslutning och de utan. För den som har nätanslutning förbättras därmed möjligheterna radikalt att exempelvis minska kostnader för nätanslutning.
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum