HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
18 juni 2013
Projektering av småskalig kraftvärme
Att använda småskalig kraftvärme för att generera egen el från exempelvis träpellets är en spännande teknik, som nu håller på att förverkligas. Fördelen är inte bara att man kan generera el på platsen från förnybart och inhemskt bränsle utan också att systemet kan ge avbrottsfri elförsörjning i händelse av avbrott på det allmänna elnätet, vilket minskar sårbarheten i samhället. Samtidigt tar man också tillvara värmen, vilket ger en mycket hög totalverkningsgrad. I Knivsta Kommun strävar man efter att ligga i framkant inom detta område och använda den nya tekniken. Kommunfastigheter i Knivsta AB har valt att anlita TEROC för projekteringshjälp med en pilotanläggning, som ger 5 kW el och 15 kW värme från en stirlingmotor. Vid elavbrott ska anläggningen kunna hålla prioriterade elförbrukare igång, speciellt värmesystemet, så att inte byggnaden ifråga blir utkyld när det är kallt ute. Anläggningen utformas så att den också är möjlig att samköra med annan lokal elgenerering, så att ett hybridsystem kan skapas.
Nyheter
31 december 2014
TIP-system i Kenya
29 december 2014
Läs online om öppna system
4 november 2014
Julgåva för Somalia
20 september 2014
Möt oss på Wind Integration Workshop, Berlin
19 augusti 2014
Debatt om förnybar energi
11 juni 2014
Vinnaren av Skånes vindkraftspris
9 juni 2014
Power to the Philippines
14 maj 2014
Nominering till Skånes vindkraftspris
7 april 2014
Energisystem i Somalia
16 december 2013
Nytt mätsystem i Brasilien
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​
TEROC AB • Köping tel 0221-60160
Provided by Webforum