HemOmVindkraft & hybridsystemBetong- & byggnadsteknikReferenserKunskapMjukvaraKontaktKakor
18 juni 2013
Projektering av småskalig kraftvärme
Att använda småskalig kraftvärme för att generera egen el från exempelvis träpellets är en spännande teknik, som nu håller på att förverkligas. Fördelen är inte bara att man kan generera el på platsen från förnybart och inhemskt bränsle utan också att systemet kan ge avbrottsfri elförsörjning i händelse av avbrott på det allmänna elnätet, vilket minskar sårbarheten i samhället. Samtidigt tar man också tillvara värmen, vilket ger en mycket hög totalverkningsgrad. I Knivsta Kommun strävar man efter att ligga i framkant inom detta område och använda den nya tekniken. Kommunfastigheter i Knivsta AB har valt att anlita TEROC för projekteringshjälp med en pilotanläggning, som ger 5 kW el och 15 kW värme från en stirlingmotor. Vid elavbrott ska anläggningen kunna hålla prioriterade elförbrukare igång, speciellt värmesystemet, så att inte byggnaden ifråga blir utkyld när det är kallt ute. Anläggningen utformas så att den också är möjlig att samköra med annan lokal elgenerering, så att ett hybridsystem kan skapas.
TEROC AB • Köping • Tel +46 70 22 98 678
Provided by Webforum